bijbel

Men moet niet zoeken
naar de volmaakte leer,
maar streven naar de vervolmaking
van zichzelf

Herman Hesse

De Achtbare Loge ‘Ontmoeting’ behoort tot de Grootloge van België.

Zij werkt volgens de methodiek van de ritus, eigen aan deze Obediëntie.

Ondanks deze binding wenst zij permanent andersdenkende vrijmetselaars tijdens haar werkzaamheden te ontmoeten. Derhalve hebben de meeste zittingen (samenkomsten) een interobediëntieel karakter.

Onmiskenbaar ontstaat uit de ontmoeting van zoekenden een gemeenschappelijke hunker naar het vinden van gezamenlijke antwoorden op tal van levensvragen.Confrontatie en dialoog stellen ons immers in staat om hiervoor een oplossingsklimaat in het leven te roepen en dit binnen een ten gronde doorleefd universeel ritueel kader.

Daaruit groeit de mogelijkheid om aan de spirituele en relationele behoeften van verschillende vrijmetselaars een kans te bieden teneinde ze niet langer ondergeschikt te maken aan de begrenzing die sommige obediënties en/of werkplaatsen t.o.v. hun leden stellen.

Uit de geest van Andersons universalisme leidt de Achtbare Loge ‘Ontmoeting’ af, dat zowel de verlichting door de rede als de (ver)binding met het religieuze, overtuigingen en opvattingen nader tot elkaar kan brengen.

Wederzijdse toetsing van het omgaan met en het interpreteren van symbolen en symboolbeleving op zich, vormen een verdere stap in de richting van de voltooiing van de Tempel en leiden tot het versterken van de broederketen (constructief leven en werken zien vrijmetselaars als een te voltooien bouwwerk, d.w.z. als hun gemeenschappelijk levendoel).

Het concretiseren van de gemeenschappelijke verklaring van het Grootoosten, de Grootloge van België, de Vrouwengrootloge en Le Droit Humain, behoort mede tot de zingeving van de werkzaamheden in de Achtbare Loge ‘Ontmoeting’.

Daarom staan de werkzaamheden van de Achtbare Loge ‘Ontmoeting’ tijdens gemeenschappelijke zittingen open voor alle mannelijke (broeders) en vrouwelijke (zusters) vrijmetselaars.