passerwinjelhaak5De vrijmetselarij is een universele, internationaal verspreide broederschap.

Toetreden geschiedt d.m.v. initiatie (inwijding tot leerling, gezel en meester).

Haar doel is ‘… de Broederlijkheid onder alle mensen, het zoeken naar waarheid en de vervolmaking van het individu en van de mensheid …’ kansen te bieden.

De vrijmetselarij is niet de vertegenwoordigster van een in het maatschappelijk gebeuren eenduidig herkenbare geestelijke stroming.

Als beweging geeft ze haar leden de kans zich zowel spiritueel als daadwerkelijk te vervolmaken.

Dit gebeurt via gezamenlijke én persoonlijke bezinning met symbolen en rituelen in een ‘Loge’ (werkplaats). Vrijheid, tolerantie, zelfvervolmaking, verantwoordelijkheid voor de ander en een ethisch bewustzijn dat uitgaat van het redelijk inzicht van de autonome mens, zijn enkele pijlers waarop de vrijmetselarij bouwt.

Een hoger centraal gezag dat het denken, de methode of de gedragscode van haar leden voorschrijft, kent de vrijmetselarij in tegenstelling tot vele godsdiensten, niet.

Meer informatie vind je op de website van de Grootloge van België.