juweelDe "Werkgroep Leo Apostel", driehoek Ontmoeting werd opgericht begin 1996.

Op zaterdag 22 februari 1997 werd de Achtbare Loge Ontmoeting opgenomen in de Grootloge van België.

Het tableau van de Achtbare Loge Ontmoeting bij de oprichting van de kolommen vermeldt 15 Broeders.

De grote meerderheid van de stichtende Broeders van de Achtbare Loge Ontmoeting zijn afkomstig van de Achtbare Loge Concorde et Tolérance in het Oosten Kortrijk, die dus onze moederloge is.

Onze Peterloges zijn:

Achtbare Loge De Zwijger in het Oosten Gent.
Achtbare Loge Pieter De Zuttere in het Oosten Gent
Achtbare Loge De Gulden Passer in het Oosten Antwerpen

De kleuren van de Achtbare Loge Ontmoeting zijn: de zeven kleuren van het spectrum.

Onze leuze is: "eenheid in verscheidenheid"

Haar logo is een driehoek met de "open O" van Ontmoeting.

Op zondag 23 februari 1997 vond een eerste rituele gemeenschappelijke zitting plaats waarop alle Broeders en Zusters , behorend tot de werkplaatsen van de Obediënties die de Gemeenschappelijke verklaring ondertekenden, waren uitgenodigd.

Tijdens een Plechtige Zitting van de Grootloge van België in de Tempel van de Achtbare Loge De Zwijger in Gent werden op 16 maart 1997 de Kolommen van de Achtbare Loge Ontmoeting opgericht.

Een eerste schakel werd toegevoegd op 2 december 1997.

De Achtbare Loge Ontmoeting telt heden 43 Broeders.